Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tìm hiểu mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ thẻ ATM hợp pháp ở đâu uy tín cẩn thận nhất. Nên tải mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình duyệt tự động tổng hợp mẫu giấy vay tiền đơn giản ví momo chính xác nhất qua app mẫu giấy vay tiền không thế chấp ngân hàng OCB app vay tiền bạn vpbank tham khảo mbbank !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể lấy liền :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. mbbank ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ mbbank : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ chỉ cần CCCD :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay địa chỉ Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng không giấy tờ trong thời gian ............... tháng vay ngắn hạn kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết Shinhan hai bên:
Bên A cam kết hướng dẫn thanh toán đúng thời hạn cả gốc ngân hàng OCB lãi theo thoả thuận cho Bên B. hướng dẫn bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A miễn phí lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng CMND cầm đồ f88 tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký tpbank ghi rõ họ tên) (Ký có ngay trong ngày ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Không căn cước công dân dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh trường hợp sửa chữa. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra chỉ cần CCCD có chữ ký duyệt tự động hai bên rõ ràng. Để hạn chế tranh chấp thì nên có thêm chữ ký giấy tờ photo người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân app vay tiền lập thành hai bản webapp vay tiền mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (34 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext