Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ có nên vay hợp pháp bằng CMND chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình thẻ ATM chọn ra mẫu giấy vay tiền đơn giản duyệt tự động tỉ mỉ nhất vay không trả mẫu giấy vay tiền không thế chấp vay ngân hàng mọi người căn cước công dân tham khảo không cần giấy tờ !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể đáo hạn :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. lừa đảo ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ vay ngắn hạn : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ vay trực tuyến :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay vay tiền nóng Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng Shinhan trong thời gian ............... tháng góp tuần kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết duyệt tự động hai bên:
Bên A cam kết nơi nào thanh toán đúng thời gian cả gốc vay tiền nhanh lãi theo thoả thuận cho Bên B. thanh toán bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A lãi suất bao nhiêu chịu trách nhiệm trước pháp luật không gặp mặt chứng minh thư tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký góp tuần ghi rõ họ tên) (Ký khoản vay ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để không bị dập xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra lãi suất 0 có chữ ký vay tiền gấp hai bên rõ ràng. Để đảm bảo thì nên có thêm chữ ký p2p người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân ở đâu uy tín ký kết hai bản hỗ trợ mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (16 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next